groendak

Waarop letten bij de plaatsing van een groendak?

6 aandachtspunten voor de plaatsing van een groendak

vinkje

Oriëntatie

Vermijd een wildgroei van mossen en onkruid en plaats het groendak in een zuidelijke oriëntatie. Een groendak heeft een minimale bezonning van 3 uur per dag nodig. Staat het dak toch naar het noorden? Kies dan voor aangepaste planten.

vinkje

Dakbelasting

Het gewicht van een groendak heeft een grote impact op de stabiliteit van het gebouw. Hou bij een nieuwbouwproject rekening met een extra gewicht variërend van 45 tot 250 kg/m², afhankelijk van het type groendak.

vinkje

Wortelwerende laag

Indien uw waterdichtingslaag niet wortelwerend is, dient u een wortelwerende laag aan te leggen alvorens u overgaat tot de effectieve plaatsing van het groendak.

vinkje

Helling

Een minimale dakhelling van 0,5° zorgt ervoor dat er geen waterplassen op het dak blijven staan. Is de helling van het groendak groter dan 45°? Voorzie een aangepast systeem voor het groendak zoals profielen of een roostersysteem.

vinkje

Dakrand

De dakrand rondom het dakoppervlak moet ongeveer twintig centimeter hoog zijn. Indien dit niet het geval is, dient u een steriele grindstrook van minimum twintig centimeter te voorzien. Deze vermijdt dat de wortels van de planten de dakranden beschadigen.

vinkje

Dakonderhoud

Elk groendaktype vereist minimum eenmaal per jaar een onderhoud. Hoe intensiever het groendak, hoe frequenter het onderhoud dient plaats te vinden.

Meer info? Contacteer ons team!