Vogelwering Ecopic en Cable Bird

Vogels zoals duiven of spreeuwen kunnen heel wat schade berokkenen aan gebouwen. Het Ecopic en het Cable Bird systeem zorgen ervoor dat vogels op een diervriendelijke manier worden geweerd. De barrière is praktisch onzichtbaar en het schrikt de vogels af zonder ze pijn te doen.

Met behulp van de BossCover RubberSeal kan de duivenwering op eender welke ondergrond geïnstalleerd worden.

Meer info? Contacteer ons team!